A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Palmpro OÜ

Aadress: Võilille tee 11A, Haage, Tartu linn
Telefon: +372 509 7516
E-mail: info@palmpro.ee

Ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti koostamine

Hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine

Hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine

Kaugküttesüsteemi ehitusprojekti koostamine

Sadamarajatise, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitusprojekti koostamine

Telekommunikatsioonisüsteemi ja –võrgu ehitusprojekti koostamine

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine

Muinsuskaitseameti tegevusluba nõudvad tööd

Powered by Sigsiu.NET