A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Actio Õigusbüroo OÜ

Aadress: Narva mnt 25
Linn: Tartu
Telefon: +372 511 7007
E-mail: info@tartujurist.ee

Õigusabi valdkonnad

  • Võla- ja lepinguõigus
  • Äriühinguõigus
  • Asjaõigus
  • Ühingu- ja ühistuõigus
  • Perekonnaõigus
  • Pärimisõigus
  • Tööõigus
  • Väärteoõigus
  • Riigiõigus ja haldusmenetlus
  • Kohtu- ja täitemenetlus

Teenused

Õigusalane nõustamine
Juriidiline nõustamine; võlgnike ja võlausaldajate konsultatsioonid

Dokumentide koostamine
Juriidiliste dokumentide, sh lepingute, avalduste, hagiavalduste, võlakirjade, pretensioonide, kaebuste ja vastuste koostamine

Esindamine läbirääkimistel ja kohtus
Kliendi esindamine läbirääkimistel ja kohtus (tsiviil- ja väärteoasjades)

Powered by Sigsiu.NET