A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

AT Teenus OÜ

Aadress: Teaduspargi 7
Linn: Tartu
Telefon: +372 502 9333 ; +372 506 0726
E-mail: Info@atteenus.ee

AT Teenus OÜ pakub järgnevaid teenuseid:

Raamatupidamine

 • jooksev raamatupidamine
 • eelmiste perioodide korrastamine
 • konkreetse perioodi  raamatupidamine
 • raamatupidamise sisseseadmine
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete koostamine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
 • laoarvestuse pidamine
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • objekti arvestuse pidamine
 • aastaaruande koostamine
 • korteriühistute raamatupidamine

Raamatupidamise põhiülesanded

Raamatupidamine on seaduslikult reguleeritud ja kohustuslik igale ettevõtjale. Raamatupidamine koosneb Raamatupidamise seaduses ette nähtud põhinõuetest, mille kohaselt raamatupidamiskohuslane on kohustatud esitama regulaarset infot ettevõtte majandusseisust, dokumenteerima ja säilitama kõiki majandustehinguid ja koostama finantsaruandeid.

Majandustehingute dokumenteerimine

Raamatupidamine korraldatakse vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale, mis reguleerib ettevõtte majandustehingute dokumenteerimist ja kirjeldamist, dokumentide esitamist, kontoplaani pidamist ja arvestuspõhimõtete kasutamist. Igal ettevõttel peab olema algbilanss, mis on ettevõtte asutamisel loodud dokument, mis sätestab ettevõtte varad, kohustused ja omakapitali enne majandustegevuse alustamist. Ettevõte on kohustatud pidama lisaks raamatupidamisregistrit, et kindlustada aruannete tähtaegne esitamine. Erinevaid raamatupidamise dokumente tuleb säilitada 7 aastat.

Powered by Sigsiu.NET