Tähtvere teede talihooldusest

Istungil kuulati informatsiooni endise Tähtvere valla teede talihooldusest. Tähtvere teedel talihoolduse tagamiseks sõlmib linn raamlepingud töövõtjatega. Tööde mahud on kaardistatud ja selle põhjal tehakse hinnapäring varem talviseid teehooldustöid teinud ettevõtjatelt, kes suudaksid neid ka tänavu talvel operatiivselt teha. Hinnanguliselt on kogu tööde maht ligi 100 km.
Kava kohaselt toimub lumetõrje ka erateedelt. Seda tehakse Tartu linna sissekirjutust omavate elanike majade õuealadeni või kinnistut piirava piirdeni.  
Tegemist on ajutise lahendusega, mis tagab talvise teehoolduse tänavu talvel ja annab aega ette valmistada ja läbi viia riigihange järgmisel aastal.
Endise hoolduslepingu tühistas Tähtvere vallavalitsus enne oma volituste lõppemist..