Kinnitati volikogu esimehe ja aseesimehe tasud

Volikogu määras linnavolikogu esimehe tasuks 4000 eurot kuus.

Volikogu praegune esimees Aadu Must on riigikogu liige ja seetõttu talle tasu ei maksta.

Volikogu aseesimehele makstava hüvituse suuruseks kinnitas volikogu 1000 eurot kuus.

Eelnõu poolt hääletas 17, vastu oli 12 volikogu liiget.