Tartu linnavalitsus sai bussiliiniveo hankevaidlustes õiguse

Riigikohus ei võtnud menetlusse bussifirmade Eesti Buss ja Hansa Bussiliinid kassatsioonkaebusi Tartu linna vastu.

Linnavalitsus saab lähiajal sõlmida lepingu bussihanke võitja ASiga GoBus.

Tartu Linnavalitsus kuulutas 2016. a lõpus välja riigihanke kümneks aastaks Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse osutaja leidmiseks. 2017. a suvel tunnistati hanke võitjaks  AS GoBus, kes pakkus teenuse arvestuslikuks aastahinnaks 6,6 miljonit eurot. Hankelepingu sõlmimine ei olnud seni võimalik mitme kohtuvaidluse ja kohtu poolt rakendatud esialgse õiguskaitse tõttu. OÜ Eesti Buss ja AS Hansa Bussiliinid leidsid oma kaebustes, et  ASi GoBus pakutud hind on põhjendamatult madal, mistõttu oli nende hinnangul kahtluse all lepingu nõuetekohane täitmine.  

Tartu bussihankega seotud vaidlusi on nüüd arutatud riigihangete vaidlustuskomisjonis, halduskohtus ja ringkonnakohtus, mis kõik on leidnud, et linnavalitsuse poolt ASi GoBus pakkumuse edukaks tunnistamine on olnud õiguspärane. Riigikohtu viimased otsused kinnitavad linnavalitsuse õigust sõlmida hankeleping ASga GoBus.

Linnavalitsus soovib ASiga GoBus hankelepingu sõlmida lähipäevadel, et tagada 1. juulist 2019. a avaliku bussiliiniveo jätkumine uute keskkonnasäästlike gaasibussidega. Senise vedaja AS Sebe leping lõpeb 2019. aasta 30. juunil.

Tartu linna esindasid vaidlustes Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ vandeadvokaat Priit Lätt ja advokaat Erki Fels.