Linn maksab noorteühingutele tegevustoetusteks 173 040 eurot

2018. aastal maksab linn tegevustoetust  43 noorteühingule  kokku 173 040 eurot, sh pearahadeks  148 797 eurot ja saavutustoetuseks  24 243 eurot.
Võrreldes 2017. aastaga on 2018. aastal toetust saavate ühingutes osalejate arv  suurenenud 88 noore võrra ehk viis protsenti.
Linnavalitsus kinnitas noorte huvitegevuse ühingutele antavaks pearahaks 85 eurot ja saavutustoetuseks 235 eurot. Pearaha määr jääb võrreldes 2017. aastaga samaks.
Prioriteetsetes valdkondades on pearaha 128 eurot. See määratakse ühingutele, mis pakuvad huvitegevuse võimalust erivajadustega ja vähemate võimalustega noortele, ning ühingutele, mille tegevusalaks on tehnika (modellism, elektroonika, robootika jms).