Ilmatsalu paisjärvele tuleb autode jäärada

Linnavalitsus andis loa Ilmatsalu paisjärvele autode jääraja  rajamiseks  ja  treeningsõitude korraldamiseks.
Ilmatsalu jäärada on olnud alates 2008. aastast traditsiooniline ettevõtmine, millega on sõidukijuhtidele loodud võimalus ohutult katsetada ja harjutada oma sõiduoskusi talvistes tingimustes, osaleda   treeningsõitudel ning pakkuda huvilistele võimalust autospordiga tegelemiseks.  
Muude tinguste hulgas on jääraja rajaja kohustatud ala märgistama ja tagama sõitjate ja pealtvaatajate ohutuse. Samuti peab ta tagama õlireostuse likvideerimiseks vajalike vahendite olemasolu ning avama ja sulgema jääraja ala vastavalt graafikule, et vältida selle omavolilist kasutamist. Jäärada  on avatud T-N kell 17.00-20.00, L kell 12.00-18.00 ja P kell 12.00-16.00.