Linn kavandab matusetoetuseks 250 eurot

Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks matusetoetuse eelnõu, milles on toetuse suuruseks kavandatud 250 eurot.

Eelnõu kohaselt on matusetoetus ühekordne toetus matustega soetud kulude katmiseks, mida makstakse surma hetkel rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas elanud isiku matmiseks.

Matusetoetust makstakse surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kellele on väljastatud surmatõend. Kellelgi teisel on õigus matusetoetust saada juhul, kui ta korraldab matused ja kui surnu abikaasa või sugulane on matusetoetusest loobunud.

Matusetoetus makstakse välja hiljemalt 30 päeva jooksul matusetoetuse taotluse registreerimisest. Raha matusetoetuse maksmiseks eraldab riik.