Staadioni tänavale kavandatakse kortermaja

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused ka Staadioni tn 63//65//65a kinnistule kortermaja ehitusprojekti koostamiseks. Krundile kavandatakse 8 korteriga elamut, mille lubatud suurim korruste arv on 3 ja ehitisealune pind kuni 260 ruutmeetrit.
Hoone peab arhitektuurilt sobima miljööpiirkonda ning kujunev kompleks moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.