Paju tänava kõrghoone rajamiseks väljastati projekteerimistingimused

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Paju tn 2 ärihoone ehitusprojekti koostamiseks. Alal kehtib Emajõe, Sõpruse silla, Pikk ja Fortuuna tänavatega piiratud ala detailplaneering.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi: hoone korruselisust ja hoone 0-kõrgust. Detailplaneeringuga on hoone suurimaks lubatud kõrguseks 55 m, absoluutkõrguseks 89,5 m ja korruselisuseks 15. Hoone ühe- kuni kolmekorruselise osa maksimaalne absoluutkõrgus on 46,5 m. Tingimuste taotleja soovib muuta korruselisust - ehitada 16-korruselise hoone, jäädes sama absoluutkõrguse juurde.
Detailplaneeringus toodud hoone suurim lubatud absoluutkõrgus võimaldab paigutada etteantud mahtu 16 korrust ning see ei mõjuta visuaalselt hoone tajumist linnaruumis.

pajutn-vaike.jpg