F. R. Kreutzwaldi tänavale kavandatakse uusi hooneid

Linnavalitsus algatas F. R. Kreutzwaldi tn 54 krundi detailplaneeringu, et kaaluda võimalusi krundi täiendavaks hoonestamiseks äri- ja teenindushoone ning korterelamuga.
4043 m² suurune kinnistu asub Tähtvere linnaosas. Kinnistul asub kahekorruseline laohoone, mis on riiklik kultuurimälestis – Tähtvere mõisa ait-kuivati (19. saj).
Planeeringuga määratava ehitusõiguse realiseerimise eelduseks on ajaloolise mõisaaida korrastamine. Uusehitiste maksimaalne kõrgus ei tohi ületada F. R. Kreutzwaldi 56 õppehoone põhiosa kõrgust