Kalmistuhoone saab korda

Linnavalitsus sõlmib töövõtulepingu Vennad Ehitus OÜga Tartu Rahumäe kalmistu abihoone teise etapi ehituseks. Tegemist on eelmisel aastal alustatud töödega, mil ehitati  välja vajalikud kommunikatsioonid. Majale tehakse nii sise- kui välisviimistlus, ehitatakse kalmistu külastajatele vajalikud WC-d ja kalmistu tööks vajalikud tehnilised ruumid.
Tööd peaksid valmima käesoleva aasta juunikuus.