Linn remondib kõnniteid

Linnavalitsus sõlmib töövõtulepingu RoadWest OÜga Tähe ja Väike-Tähe tänava kõnnitee taastusremondiks.
Kavas on Tähe tn ja Väike-Tähe tn parempoolse kõnnitee taastusremont lõigus Pargi tn – Väike-Tähe tn ja Väike-Tähe tn mõlema poole kõnnitee taastusremont. Kokku remonditakse Tähe tn 150 m pikkune lõik ja Väike-Tähe tn 212 m kõnniteed. Tööde kogumaksumus on 27 600 eurot.