Raatuse ja Pikale tänavale kavandatakse uusi kortermaju

Linnavalitsus kehtestas Raatuse, Pikk ja Põik tänavate vahelise ala detailplaneeringu, millega on alale kavandatud kolm hoonestatavat krunti. Planeeritav ala pindalaga 12 300 m² paikneb Ülejõe linnaosas. Ala on suures osas hoonestamata.
Ehitusõigus on määratud kuni kaheksa korterelamu-ärihoone püstitamiseks. Raatuse tänaval tuleb esimesele korrusele kavandada kaubandus- ja teenindusfunktsiooniga ruumid. Raatuse tn 37 ja Raatuse tn 41 ajalooliste tellishoonete puhul tuleb säilitada hoonete põhimaht ja arhitektuurne üldilme olemasolevas asukohas.
Arvestades krundile nr 3 tekkivat suuremat linnaehituslikku tervikut, tuleb parima lahenduse leidmiseks viia läbi vähemalt kolme kutsutud osalejaga arhitektuurivõistlus.
Planeeringu elluviimine loob juurde elamupindasid ja toetab Raatuse tänava kujunemist äritänavaks.