Maarjamõisa lasteaed rekonstrueeritakse

Maarjamõisa lasteaia rekonstrueerimise hanke võitis OÜ PVH Ehitus pakkumusega 2 151 612 eurot.
Riigihanke mahtu kuuluvad lasteaiahoone soojustamine, kõigi tehnosüsteemide rekonstrueerimine ja siseviimistlustööd. Ehitustööd on kavandatud ajavahemikku 1.06. - 31.12.18.
Maarjamõisa lasteaia rekonstrueerimistöid finantseeritakse 429 550 euro ulatuses lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse meetmest.