Linn kavandab Narva mnt taastusremonti

Linn sõlmib lepingu Roadplan OÜga Narva mnt taastusremondi projekti koostamiseks. Töövõtja ülesandeks on tänavakatte taastusremondi projekteerimine arvestades tänava liikluskoormust koos sademevee ärajuhtimise ja tänavavalgustuse projekteerimisega. Töö maksumus 26 868 eurot.