Tähtvere kruusakattega teede remondiks läheb 50 000 eurot

Linn sõlmib töövõtulepingu OÜga Nivoo Tartu linnas, endise Tähtvere valla territooriumil asuvate kruuskattega teede ja tänavate korrashoiuks 2018. aastal. Tööde eest tasutakse pakkumuses esitatud ühikhindade alusel. Tööde kogumaksumus on 50 000 eurot.