Ihaste teele kavandatakse ujulat

Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks eelnõu, milles küsitakse luba hoonestusõiguse seadmiseks Ihaste tee 9 kinnistu ligi 8000 m² suurusele osale.
Linn soovib seada hoonestusõiguse 50 aastaks ujula rajamiseks. Ehitis tuleb püstitada kolme aasta jooksul alates hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast.
Hoonestusõigus seatakse enampakkumise korras. Hoonestusõiguse aastatasu algsuurus on 1600 eurot aastas. Tasu muudetakse iga viie aasta järel vastavalt maa turuväärtuse muutumisele.