Põhja puiesteele planeeritakse korterelamuid

Linnavalitsus algatas Põhja puiestee ning Tüve, Lääne ja Ladva tänavate vahelise ala detailplaneeringu, et kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks korterelamute rajamiseks. Muuhulgas planeeritakse  alale munitsipaalhooned, kuhu kavandatakse eluruumid toimetulekuraskustes ja puuetega inimestele. Planeeritav ala suurusega 25 800 m²  asub Jaamamõisa linnaosas.