Tartu võib saada uue ujula

Volikogu lubas linnavalitsusel seada enampakkumise korras hoonestusõigus ujula rajamiseks A. Le Coq'i spordimaja naabrusse Ihaste tee 9 kinnistu ligi 8000 ruutmeetri suurusele osale.

Enampakkumise võitjal on pärast hoonestusõiguse lepingu sõlmimist kolm aastat aega, et spordihoone valmis ehitada. Ujulasse on planeeritud 25-meetrine kaheksa rajaga bassein ning abi-ja haldusruumid.

Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat ning aastatasu algsuurus 1600 eurot, mida muudetakse iga viie aasta järel maa turuväärtuse alusel. Linn ei võta endale hoonestusõiguse seadmisel täiendavaid kohustusi taristu rajamiseks ega teenuse ostmiseks.