Linn soovib rajada uut välijõusaali

Linnavalitsus osaleb Eesti Olümpiakomitee ja Coca Cola kogukonnakeskuse välijõusaali konkursil ja pakub välja jõulinnaku asukohana Ihaste tee 7 kergliiklustee äärse platsi.
Eesti Olümpiakomitee ja Coca Cola Fond ühisprojekti "Liikumine teeb erksaks" raames kuulutati välja konkurss välijõusaalide rajamiseks. Selleks tuleb välijõusaalist huvitatud omavalitsustel esitada hiljemalt 30. aprilliks vormikohane taotlus ja pakkuda välja avalikus kasutuses olev ala. Taotluste läbivaatamisel arvestatakse välijõusaali plaanitavat asukohta ja selles päeva jooksul liikuvat keskmist külastajate arvu.
Välijõusaalid paigaldab EOK, kes annab need seejärel tasuta üle kohalikele omavalitsustele. Jõusaali paigaldamise koha ettevalmistamise ja hiljem korras hoidmise eest vastutab kohalik omavalitsus. Esitatud taotluste põhjal valib 12 võitjat välja EOK poolt moodustatud komisjon. Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 15. mail 2018. Jõusaalid on plaanis paigaldada juunis 2018.