Valmistutakse kolme Ropka linnaosas asuva tänava rekonstrueerimiseks

Linn sõlmib töövõtuleping OÜga Tinter-Projekt Aianduse, Piima ja Kopli tn rekonstrueerimise projekteerimiseks summas 32 550 eurot.
Töö eesmärk on koostada tänavate rekonstrueerimise tööprojekt ja lahendada tänava katendi rekonstrueerimine, liikluskorraldus, vee-, olme- ja sademeveekanalisatsioon ja tänavavalgustus. Projekteerimisaeg 4 kuud.