Linn remondib koole ja lasteaedu

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, milles küsitakse luba riigihanke korraldamiseks Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu 11a õppehoone rekonstrueerimiseks.
Koos hoone esimese ja keldrikorruse vahelae remondiga rekonstrueeritakse täielikult vahelae all olevad keldriruumid ning esimesel korrusel olevad kuumköögi ja söögisaali ruumid ning 2. korruse klassiruumid.
Rekonstrueerimistöid kaasrahastab Haridus- ja teadusministeerium.
Ehitustöödega soovitakse alustada käesoleva aasta sügisel ning lõpetada 2019. aasta esimeses pooles.

 

Lasteaia Krõll kahe rühmaruumi remonditööde hankel oli edukaks JB EHITUSE OÜ. Lasteaias rekonstrueeritakse kaks rühmaruumi komplekti.
Tööde kogumaksumus on 89 114 eurot. Ehitustööd tehakse vahemikus mai-juuli 2018. a.

 

Lasteaia Meelespea välisvalgustuse ehituseks sõlmib linn lepingu EST Networks OÜga  maksumusega 35 244 eurot.
Paigaldatakse 15 mastvalgustit kõnniteede ja mängualade valgustamiseks, kaks välist toitekilpi ning valgustid kolmele varjualusele.
Tööd tehakse vahemikus juuni-august 2018. a.

OÜga Agretten sõlimib linn lepingu lasteaia Annike erirühma ehitustöödeks.
Lasteaeda ehitatakse rühmaruum erivajadustega lastele, riietus- ja tualettruum ning uuendatakse elektrisüsteem. Tööde kogumaksumus on 30 992 eurot.