Tartu jätkab kergliiklusteede rajamist

Lähinädalatel algab Ihastes kergliiklustee ehitus ja linnaosa läbiva Kasesalu tänava rekonstrueerimine.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul jätkab linn ühtse kergliiklusteede võrgustiku rajamist. „Uus tee ühendab olemasolevad kergliiklusteed ühtseks tervikuks ja muudab kergliiklejate liikumise Vana- ja Uus-Ihaste ning Ihaste ja Annelinna vahel tunduvalt mugavamaks,“ sõnas Klaas. Samuti paranevad liiklemisvõimalused Tartu linna ja Luunja valla vahel.

Ehitatava Hipodroomi – Kasesalu - N. Triigi - H. Mugasto - Pallase pst kergliiklustee kogupikkus on ligi 3,2 kilomeetrit.
Asfaltkattega tee on jagatud kahesuunaliseks ning ristmikele rajatakse liiklust rahustavad tõstetud ülekäigurajad. Esmakordselt Tartus kasutatakse kergliiklustee esiletoomisel tavalise asfaltkatte pealispinna värvimise asemel pigmenteeritud asfalti.

Kergliiklusteele ehitatakse kuus puhkekohta, kuhu paigaldatakse pingid ja prügikastid, rekonstrueeritakse kõik kaheksa bussipeatust ja paigaldatakse bussiinfosüsteemi tablood. Rajatakse sademeveekanalisatsioon ja uuendatakse olemasolev tänavavalgustus.

Koos kergliiklustee ehitusega rekonstrueeritakse terviklikult ka Kasesalu tänav, kuhu rajatakse samuti sademeveekanalisatsioon.

Kergliiklusteede ehitamiseks on planeeritud 18 kuud, Kasesalu tn rekonstrueerimiseks 7 kuud.
Kergliiklustee rajamise projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetmest 1 088 000 euroga. Kasesalu tänava rekonstrueerib linn oma vahenditest.

Ihaste kergliiklusteede ehitamise ja Kasesalu tänava rekonstrueerimise hanke võitsid ühispakkumuse teinud OÜ TAVT ja KV Infra. Teed projekteerisid Landverk OÜ ja Roadplan OÜ.