Õpilaste toitlustajad on selgunud

Tartu linna koolidele toitlustamisteenuse osutaja leidmiseks korraldatud riigihankel olid edukad OÜ P. Dussmann Eesti,  AS Toidutorn ja OÜ Aniri.
Hange viidi läbi  Karlova koolile, Hansa koolile, Annelinna gümnaasiumile, Variku koolile, Kivilinna koolile, Hugo Treffneri gümnaasiumile, Forseliuse koolile, Tartu Herbert Masingu koolile, Jaan Poska gümnaasiumile ja Kesklinna koolile toitlustaja leidmiseks viieks aastaks.  
OÜ P. Dussmann Eesti hakkab toitlustamisteenust pakkuma Karlova, Hansa, Variku, Kivilinna ja Forseliuse ja Herbert Masingu koolis ning Jaan Poska gümnaasiumis; AS Toidutorn Hugo Treffneri gümnaasiumis ja Aniri OÜ Kesklinna koolis.
Alates 1. veebruarist 2018. a maksab munitsipaalüldhariduskoolides koolilõuna:
1. - 4. klassi õpilastele 1,25 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0 eurot;
5. - 9. klassi õpilastele 1,50 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,45 eurot;
 gümnaasiumiastme õpilastele 1,70 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,70 eurot.