Ihastes jätkub kergliiklusteede ehitus

Linnavalitsus sõlmib töövõtulepingu RoadWest OÜga Pallase pst 100 jalg- ja jalgrattatee ehituseks.
Mugasto ja Wiiralti tänava vahelise tee pikkus on 460 meetrit. Kolme meetri laiuse asfaltkattega tee mõlemasse serva tuleb 50 cm laiune purustatud kruusast peenar.  Olemasolev liikluskorraldus säilib. Jalg- ja jalgrattatee telgjoon märgistatakse värviga, samuti markeeritakse teekattele kergliiklustee sümbolid.
Kuna üle Kasesalu tee asuvad kinnistud on Luunja valla haldusalas, siis on Luunja vallavalitsus nõus kergliiklustee ehitust finantseerima 40% ulatuses.
Tööde maksumus on kokku 24 893 eurot, millest Tartu linnvalitsus tasub 14 936 eurot ja Luunja vallavalitsus 9957 eurot.