Tartu lasteaiatasu jääb seotuks alampalgaga

Volikogu ei toetanud valimisliidu Tartu Heaks ettepanekut lõpetada lasteaiatasu seos riikliku palga alammääraga.

Eelnõu esitajate Jüri Kõre ja Jüri-Ott Salmi hinnangul on Tartu lasteaia kohatasu tõus perioodil 2013-2017 olnud liiga järsk ja raskendab perede toimetulekut. Eelnõus tehakse ettepanek jätta lasteaiatasu praegusele tasemele, mis on 64,50 eurot kuus.

Sarnase ettepaneku esitas valimisliit Tartu Heaks volikogule ka möödunud aasta lõpul. Uues eelnõus soovitakse lisaks, et kolmanda ja järgmise lapse lasteaiatasu vabastuse rakendamisel läheks arvesse pere kõik alla 18-aastased lapsed, mitte ainult lasteaias käivad lapsed.

Valimisliidu Tartu Heaks eelnõu toetas 13, selle vastu oli 21 volikogu liiget.

Volikogu enamus oli seisukohal, et lasteaia kohatasu ja palga alammäära seotus on põhjendatud, kuna alampalga tõusuga suurenevad ka lasteaedade tegevuskulud ning linn ja lapsevanemad peaks kulude katmisel osalema proportsionaalselt. Tartus on lähtutud põhimõttest, et linnaeelarvest rahastatakse lasteaedade tegevuskulusid ca 80 ja vanema osaluse arvelt ca 20 protsendi ulatuses.

Istungil rõhutati ka, et Tartu lasteaiateenuse kvaliteet on väga hea, kõrgharidusega õpetajate osakaal on suur ning pakutakse palju tugiteenuseid, et varakult reageerida laste hariduslikele erivajadustele.

Linnavalitsuse arvestuste järgi tähendaks lasteaiatasu jätmine 64,50 eurole kuus koos kolmanda lapse soodustuse muudatusega linnale järgmisel aastal ligi 1,3 miljonit eurot vähem tulu.

Tartu lasteaiatasu suurus on 15 protsenti eelneva aasta alampalgast. Tänavune alampalk on 500 eurot, seega on lasteaiatasu järgmisel aastal 75 eurot kuus.

Pere teise lasteaias käiva lapse eest tuleb vanematel maksta poole väiksemat tasu ning kolmanda ja järgmise lasteaias käiva lapse eest kohatasu ei võeta.

Volikogu võttis täna vastu veel ühe lasteaiatasu puudutava otsuse - Ilmatsalu Lepatriinu lasteaia kohatasu, mis praegu on 30 eurot kuus, ühtlustatakse teiste linna lasteaedade tasuga järkjärgult nelja aasta jooksul. Samas hakkavad seal juba järgmise aasta algusest kehtima mitmelapseliste perede soodustused.