Tamme puiesteel algavad peagi rekonstrueerimistööd

Lähinädalatel alustab linn Tamme puiestee rekonstrueerimist, tööde käigus rajatakse ka sademeveekanalisatsioon.

Rekonstrueerimisele läheb Tamme puiestee Raja ja Pirni tänava vaheline lõik ning sealsed tupiktänavad. Kokku remonditakse 550 meetrit sõiduteed ja ehitatakse 700 meetrit kõnniteid.

Tamme puiestee sõidutee ehitatakse 6 meetri laiune, paremale poole rajatakse 2,5 meetri  ja  vasakule poole 2 meetri laiune kõnnitee.  Kõnnitee eraldatakse sõiduteest osaliselt äärekividega ja osaliselt haljastatud eraldusribaga. Tammeallee säilib.
Tamme puiestee tupiktänavad asfalteeritakse.

Liikluse rahustamiseks ehitatakse künnised. Rekonstrueeritakse tänavavalgustus ning remonditavale teelõigule ja tupiktänavatele rajatakse sademeveekanalisatsiooni torustik ja restkaevud.

Tööd teeb hanke võitnud Asfaldigrupp OÜ ning need lähevad maksma 429 600 eurot.

Tööde eeldatav lõpptähtaeg on novembrikuus.