Tartu hakkab mobiilirakenduse abil koguma andmeid inimeste liikumiste kohta

Tartu alustab koostöös Soome ettevõttega Moprim pilootprojekti, millega hakatakse mobiilirakenduse abil koguma andmeid kasutajate liikumisviiside kohta.

Projekt algab 17. augustil ja kestab 20. septembrini.

 

Linn kutsub tartlasi pilootprojektis osalema ja andma oma panus linna ühistranspordi ja liikluskorralduse arendamisse.

 

Pilootprojekti eesmärgiks on ühelt poolt katsetada soomlaste välja töötatud mobiilirakendust ja teiselt poolt koguda andmeid inimeste liikumisviiside kohta Tartu linnas. Kogutud andmed on anonüümsed.

 

Pilootprojekti rakendus on loodud Android  operatsioonisüsteemi kasutatavate telefonide jaoks ja see on alla laaditav Google Play kaudu. Rakenduse nimi on Moprim Tartu Test.
 
Saadud tulemused analüüsitakse ja oktoobri lõpuks koostatakse kokkuvõte, mis avaldatakse ka linna kodulehel.

Kogutud andmeid kasutatakse edaspidi Tartu ühistranspordi arendamisel ja liikluskorralduse kavandamisel. Kui pilootprojekt osutub edukaks, siis kavatsetakse mobiilirakendust kasutada liikuvusandmestiku kogumiseks ka edaspidi.