Linna lisandub korterelamuid

Linnavalitsus väljastas täna ehitusload korterelamute ehitamiseks Aruküla tee 2, 4 ja 6 kruntidele. Kolmele kinnistule kavandatakse neljakorruselisi 10 korteriga elamuid.

 

Ehitusluba korterelamu püstitamiseks anti ka Jaama tn 169 krundile, kuhu nähakse ette kuuekorruselise 34 korteriga elamu ehitamine. Vastavalt kehtivale detailplaneeringule on kinnistuomaniku kohustus välja ehitada krundi idaküljele planeeritud tee ja sellega seonduvad tehnorajatised.

Ehitusload said ka kaks Pargi tänavale planeeritud kortermaja: Pargi tn 11 kavandatakse neljakorruselist, kahe büroopinna ja viie korteriga elamut ning Pargi tn 15 neljakorruselist kuue korteriga maja.