Mitu piirkonda saab linnas valgemaks

Linn rekonstrueerib Arhitekti tänava ning Arhitekti tn 4 ja Nisu tn 6 hoonete vahelise ala tänavavalgustuse. Piirkonda paigaldatakse säästlikud leedvalgustid, ehitatakse valgustite toiteks uued kaabelliinid ja paigaldatakse uus välisvalgustuse juhtimiskilp. Vanad energiakulukate naatriumvalgustitega amortiseerunud raudbetoonmastid demonteeritakse.
Tööd teeb OÜ Pental Elekter ja need lähevad maksma 79 740  eurot.

Valgustite vahetamine on kavas ka Ülejõe pargis ja Raatuse tänava pikendusel. Uute energiasäästlike leedvalgustite vastu vahetatakse välja Ülejõe pargialal ja Raatuse tänava pikendusel (Kaarsillast Narva maanteeni) asuvad pargivalgustid ning paigaldatakse uued mastid. Korrastatakse toitekaablid ja valgustitesse paigaldatakse kaugjuhtimise kontrollerid. Uued pargivalgustid tulevad samasugused nagu need on Koidula ja Jannseni mälestusväljakul.
Valgustid vahetab OÜ Pental Elekter, tööde kogumaksumus on 172 080 eurot.