Linn kutsub tartlasi bussiliinivõrgu uuendamisele kaasa rääkima

2019. aasta 1. juulist läheb Tartu linn üle uuele bussiliinivõrgule. Linn ootab tartlasi muudatuste kavandamisel kaasa rääkima.

Uus bussiliinivõrk erineb oluliselt senisest liinivõrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka sõidugraafikute tiheduse poolest.

Tänasest saab tagasisidet anda linna kodulehel oleva kaardirakenduse kaudu, septembris oodatakse huvilisi avalikele aruteludele.

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on muudatuste eesmärk luua inimeste tegelikel vajadustel põhinev ühistranspordi liinivõrk, mis võimaldab mugavalt ja kiiresti jõuda soovitud sihtkohta.  „Tartu ühistranspordi liinivõrgus pole suuremaid muutusi toimunud 1990ndatest aastatest saadik, samal ajal on aga linnakeskkonnas toimunud olulised arengud ning inimeste vajadused ja ootused muutunud. Eesmärk on muuta liinivõrku lihtsamaks ja arusaadavamaks ning suurendada ühistranspordi kasutajate hulka,“ rääkis Tamm. Ta lisas, et ühistransport on üks olulisemaid linna poolt korraldatavaid teenuseid – linnaliinibusse kasutab regulaarselt ligi kolmandik tartlastest.

Uus liinivõrk näeb ette senisest üle poole vähem bussiliine, mis on aga omavahel paremini ühendatud ja võimaldavad sagedasemat väljumisintervalli. Samuti on plaanis tänaste ringliinide asemel samal marsruudil edasi-tagasi kulgevate pendelliinide loomine. Uus liinivõrk võimaldab märkimisväärselt parandada hetkeolukorda, kus sarnaseid põhimarsruute teenindavad bussid saabuvad peatusesse samaaegselt.

Kavandatava liinivõrgu aluseks on Soome firma WSP Finland OY ja Eesti ettevõtte Positiumi koostööna valminud ühistranspordi liinivõrgu modelleerimise töö, milles kasutati erinevaid andmestikke. Bussikaardi valideerimisandmete põhjal hinnati reaalset bussiliinide kasutatavust, linlastelt kogutud tagaside põhjal kaardistati olemasolevate linnaliinide tugevused ja vajakajäämised ning mobiilpositsioneerimise andmetel vaadeldi Tartu ja lähipiirkonna elu- ja töökohtade paiknemist.

Tartlased saavad oma arvamust kavandatavate muudatuste kohta avaldada linna kodulehel oleva kaardirakenduse abil, kus saab võrrelda vanu ja uusi liine oma sõidusihtkohtadest lähtuvalt ning anda tagasisidet. Planeeritava liinivõrgu kaardirakenduse leiab veebiaadressilt http://bussiliinid.tartu.ee

Septembris toimub erinevates linnaosades viis avalikku arutelu, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Rohkem infot saavad linlased uue liinivõrgu ja kaasarääkimisvõimaluste kohta selle nädala jooksul postkastidesse saabuvast trükisest ja linna kodulehelt www.tartu.ee/liinivork. Kavandatava liinivõrgu kaart pannakse sel nädalal üles ka linna infokeskusesse raekoja esimesel korrusel.