Riia tänava lõigul uuendatakse valgustust

Linnavalitsus sõlmib töövõtulepingu Pental Elekter OÜga tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks Riia tänava lõigus Ravila-Sanatooriumi.
Paralleelselt ASi Tartu Veevärk poolt tellitud sajuveetorustiku ehitusega soovib linn rekonstrueerida halvas seisukorras oleva tänavavalgustuse. Vanad raudbetoonmastid vahetatakse metallmastide vastu ning kaablilõigud rekonstrueeritakse.
Tööde maksumus on 31 440 eurot.