Remonditööd lasteaedades

Lasteaia Poku rühmaruumide remondiks sõlmib linn lepingu DECKOL OÜga. Lasteaias remonditakse ühed rühmaruumid koos WC, garderoobi ning kööginurgaga. Tööd tehakse vahemikus november 2018 - jaanuar 2019 ja nende maksumus on 66 315 eurot.

Lasteaia Kannike välisvalgustuse rekonstrueerimiseks sõlmitakse leping EST Networks OÜga. Lasteaia territooriumile paigaldatakse 22 mastvalgustit kõnniteede ja mängualade valgustamiseks, kolm välist toitekilpi ning valgustid viiele varjualusele.
Tööd lähevad linnale maksma maksumusega 48 900 eurot.