Algab Vahi tänava projekteerimine

Vahi tänava rekonstrueerimise projekteerimise hankel oli edukas Roadplan OÜ pakkumus kogumaksumusega 42 444  eurot.
Lähtudes olemasolevast eskiisprojektist koostatakse Vahi tänava (Nurme tänava ja Aruküla tee vahelises lõigus ) rekonstrueerimise põhiprojekt.
Projekteeritava lõigu kogupikkus on ca 1000 m.  2018.aastal koostatud eskiisprojekti kohaselt projekteeritakse Aruküla ja Vahi tänava ristumisele ringristmik. Vahi tänav tuleb 1+1 sõidurajaga ning tänava valla poolsele küljele projekteeritakse 3 meetri laiune jalgratta-ja jalgtee ning  linna poole 2 meetri laiune jalgtee.