Vaksali - Fr. Tuglase - Fr. R. Kreutzwaldi tänava kergliiklustee projekteerib Landverk OÜ

Vaksali - Fr. Tuglase - Fr. R. Kreutzwaldi tänava kergliiklustee põhiprojekti koostamise hanke võitis Landverk OÜ pakkumuse kogumaksumusega 88 440  eurot.
Tee tuleb Tähtvere linnaossa hõlmates ala, mis on piiratud raudtee, Näituse tänava, Fr. R. Kreutzwaldi tänava ja linna piiriga.
Projekteerimise aluseks on AB Artes Terrae koostatud Vaksali tänava kergliiklustee eskiisprojekt.  
Projekteerimistöödeks on planeeritud 6 kuud. Seejärel kuulutatakse välja kergliiklustee ehitamise hange, mida rahastatakse EL Regionaalarengu fondi vahenditest meetmest "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng".