Tartus tõuseb maamaks

Volikogu otsustas kehtestada Tartus 2019. aastal maamaksumääraks kaks protsenti maa maksustamishinnast.

Aastatel 2002-2018 oli maksumäär Tartu linnas üks protsent, mis on praeguseks kõige madalam määr Eesti omavalitsuste hulgas. Maamaksuseaduse järgi võib maksumäär olla 0,1-2,5 protsenti.

Maksu tõsteti, kuna 2019. aastast arvestab riik linnade ja valdade eelarvevõimaluste ühtlustamiseks mõeldud tasandusfondist raha eraldamisel maamaksulaekumist seadusega lubatud maksimaalses määras.

Järgmise aasta linnaeelarvesse on planeeritud maamaksust tulu veidi üle 1,5 miljoni euro ehk ligi 800 tuhat eurot enam kui käesoleval aastal.

Alates 2013. aastast on maamaksust vabastatud maa omanikud tiheasustusega alal kuni 1500 ruutmeetri ja hajaasustusega alal kuni 20 000 ruutmeetri ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on rahvastikuregistri andmetel tema elukoht. Samuti kehtib Tartus 25 euro ulatuses maksuvabastus pensionäridele, represseeritutele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele.

Maamaksu tõusu poolt hääletas 30, vastu oli 9 volikogu liiget.