Ujula tänavale kavandatakse uusi kortermaju

Ujula tänava lõppu Emajõe lähistele planeeritakse kahe- ja kolmekorruseliste kortermajade ehitust.

Tartu Linnavalitsus suunas avalikule väljapanekule Ujula tänava elamukruntide detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus 12 korterelamule.
Kavandatavate hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 200 - 350 ruutmeetrit ja absoluutkõrgus 45 - 47 meetrit.
2,6 hektari suurune planeeringuala asub Ülejõe linnaosas ja on hoonestamata.

Ujula tänava kruntide detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 2. - 16. jaanuarini 2019 Tartu infokeskuses raekojas.