Kalda teele kavandatakse ärihooneid

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kalda tee 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu, millega antakse võimalus kuni 3-korruseliste ärihoonete rajamiseks. Kalda tee 29 krundile on lubatud kuni 3264 m² ja Kalda tee 27 krundile kuni 1679 m² ehitisealuse pinnaga hoonestuse rajamine.
Kalda tee 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15. - 29.01.2018 Tartu infokeskuses raekojas.
Planeeringuala suurusega ligikaudu 2,5 ha asub Annelinnas. Ala on hoonestamata, naabruses paikneb Annelinna keskus. Planeeringust huvitatud isik on Lidl Eesti OÜ ja planeeringu koostaja Kobras AS.