Kastani tänava lõik rekonstrueeritakse

Kastani tänava (Tiigi - J. Kuperjanovi tn vahelises lõigus) rekonstrueerimise hanke võitis Asfaldigrupp OÜ, kelle pakkumuse kogumaksumus oli 81 600 eurot.
Kastani tänaval tehakse Tiigi ja J. Kuperjanovi tänava vahelisel lõigul teekatte taastusremont.  Koos sõiduteega rekonstrueeritakse ka  kõnniteed, paigaldatakse teekattemärgistus, kaevukaaned tõstetakse tee tasapinda. Tänavale kogunev sademevesi juhitakse rajatavasse sademeveekanalisatsiooni torustikku.
Tänava taastusremont toimub E. Jahhu Projektbüroo koostatud ehitusprojekti alusel.
Tööd algavad järgmisel aastal.