Tartu kavandab hooldekodu dementsetele eakatele

Tartu linn osaleb projektis "Nõlvaku Kodu ehitamine Tartus", mille raames soovitakse ehitada 22-kohaline Nõlvaku Kodu dementsetele eakatele. Tartus pakub dementsetele inimestele hooldusteenust SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, kus aga napib teenuskohti keerulise hooldusvajadusega eakatele. Kavandatav eakate kodu on SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus uus teenusüksus.
Ligi-nullenergiahoonena kavandatavasse majja tuleb 8 ühekohalist ja 7 kahekohalist tuba.
Projekti eesmärgiks on linnale kuuluvate suure energiakuluga köetavate hoonete osakaalu vähendamine ja asendamine üldhooldusteenuse osutamisega ligi-nullenergiahoones.
Projekt esitatakse rahastamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele meetme "Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" raames.  Positiivse rahastamisotsuse korral ehitatakse Tartusse uus eakate kodu 2022. aasta suveks.