Linn alustab Mõisavahe tänava elamute vaheliste parklate ja juurdepääsude projekteerimist

Mõisavahe tänava majade 34 - 47 parklate ja juurdepääsude rekonstrueerimise põhiprojekti koostamise hanke võitis OÜ Lacados ja Selektor Projekt OÜ ühispakkumus maksumusega 61 392 eurot.
Projektiga lahendatakse Mõisavahe 34 - 47 kortermajade parkimiskorraldus nii, et parkimiskohti jaguks võimalikult paljudele sõidukitele. Projektis nähakse ette kohad puuetega inimeste sõidukite parkimiseks, lahendused jäätmekogumisalade korrastamiseks, jalgteede ja tänava teekatte seisukorra parandamiseks ning uushaljastuse rajamiseks.
Pärast projekteerimistööde lõppu on tänavu kavas ühe majade grupi juures ka ehitustöödega alustada.