Linn toetab ühistuid parklate rajamisel

Linnavalitsus kinnitas elamute ümbruse asfalteerimiseks eraldatavad toetused. Kokku maksab linn tänavu korterelamute ümbruse asfalteerimiseks toetust 134 126 eurot.
Timuti  tn 15  ühistu saab linnalt parkla rekonstrueerimiseks ja sademeveekanalisatsiooni rajamiseks toetust 12 463 eurot ja Timuti tn 11 korteriühistu parkla asfalteerimiseks 18 933 eurot.
Lubja tn 9 korteriühistu saab parkla ehitustöödeks ja sademeveekanalisatsiooni rajamiseks toetust 29 926 eurot ning Ravila tn 54 korteriühistu majaümbruse asfalteerimiseks 13 595 eurot. Uus tn 67 ühistu saab linnalt toetust 59 209 eurot majaesise parkla ehitamiseks koos restkaevude paigaldamisega.
Toetusi jagab linn vastavalt 2003. aastal linnavolikogus kehtestatud korrale. Toetuse jagamise aluseks on tööde madalaim ehitusmaksumus, millest taotleja tasub 50%.