Mõisavahe tänavale kavandatakse uusi kortermaju

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mõisavahe tn 71 ja 71a kruntide ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurusega 22 000 m² asub Annelinnas. Detailplaneeringuga on ala jagatud ehitusetappide järgi kolmeks korterelamumaa krundiks, ehitusõigus on määratud kuni kaheksa korterelamu ja nelja abihoone rajamiseks. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 3-5 korrust.
Kogu planeeringuala arhitektuurne lahendus tuleb koostada terviklikult ning hoonete projekteerimisel tuleb koostada maa-ala ühtne haljastusprojekt koos mänguväljakute kavandamisega. Alale on  planeeritud 3 meetri laiune avalikult kasutatav jalgratta- ja jalgtee, juurdepääsuks on kavandatud Mõisavahe tänavalt uus juurdepääsutänav.
Mõisavahe tn 71 ja 71a kruntide ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 4.-18. märtsini Tartu infokeskuses raekojas