Algab Rahinge-suunalise kergliiklustee projekteerimine

Tartu-Rahinge jalg- ja jalgrattatee projekteerimise hanke võitis Novarc Group AS. 5,5 kilomeetri pikkune tee hakkab ühendama Rahinge asulat ja Tartu linna.

Uue tee rajamisega soovib linn kergliiklusteede võrgustikku laiendada ja olemasolevaid teid ühendada, samuti soovitakse parandada kergliiklejate liiklusohutust Rahinge külas Kulli teel ja maanteede ristmikel.

Projekteerimise mahtu kuulub keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine, geodeetilise alusplaani koostamine, geoloogiliste uuringute tegemine, teeprojekti, tänavavalgustuse  ja võrkude projektide koostamine.

Projekteerimisaeg on neli kuud ja maksumus 46 368 eurot. Ehitustöödega on plaanis alustada selle aasta sügisel ja uus kergliiklustee valmib esialgsete kavade kohaselt järgmisel aastal.

Tartu-Rahinge jalg- ja jalgrattatee ehitust finantseeritakse osaliselt  Regionaalarengu fondi vahenditest meetmest "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng".

 Asendiplaanid ja skeemid https://www.tartu.ee/pilv/s/jUN8PxHmcRNWq52