Restaureerimistoetusteks makstakse tänavu 60 000 eurot

Linnavalitsus eraldas 2019. aasta restaureerimistoetusteks kokku 60 000 eurot.

 

Restaureerimistoetust antakse miljööväärtuslikel aladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste arhitektuursete originaal- ehk ehitusaegsete detailide (aknaraamid, välisuksed, luugid, varikatused, verandad, rõdud, trepid, fassaadikujunduse elemendid, katusetornid, erkerid, piirdeaiad jms) restaureerimiseks ja taastamiseks. Toetust antakse ka kahekorruseliste puukuuride ehitamiseks ja remondiks.

Selle aasta 1. märtsiks esitati arhitektuuri ja ehituse osakonnale 50 nõuetele vastavat restaureerimistoetuse taotlust, sealhulgas kahekorruseliste puukuuride ehituseks neli avaldust.
Toetust taotleti detailide restaureerimistöödele kogusummas 257 105 eurot, mis teeb linna poolt makstavaks keskmiseks toetuse määraks 21,3%. Kahekorruselistele kuuridele taotleti toetust kogusummas 34 590 eurot, mis teeb linnapoolse toetuse keskmiseks määraks 23,1%.
Detailide restaureerimistoetuse ülemmäär on 3200 eurot ja kahekorruseliste puukuuride toetuse ülemmäär on 5000 eurot.