Vanemuise tänavat ootab ees põhjalik rekonstrueerimine

Linnavalitsus kavandab Vanemuise ja Uueturu tänava rekonstrueerimiseks riigihanget ning saatis sellekohase eelnõu volikogule.

Linnavalitsus kavandab Vanemuise ja Uueturu tänava rekonstrueerimiseks riigihanget ning saatis sellekohase eelnõu volikogule. Rekonstrueerimise järgselt saab kahe aasta pärast Vanemuise tänavast oluline kergliiklusmarsruut kesklinna ja Vaksali linnaosa vahel.
Rekonstrueerimisprojekti kohaselt rajatakse mõlemale tänava poolele sõiduteega samas tasapinnas olevad jalgrattarajad, mis eraldatakse sõiduteest täringukivireaga. Kõnniteedele paigaldatakse sillutiskivikate. Lõiguti  rajatakse ühele poole teeserva ka parkimistaskud. Tänaval ehitatakse sademeveekanalisatsioon ja uuendatakse tänavavalgustus. Pepleri-Vanemuise ristmik ehitatakse ümber foorjuhitavaks, mis teeb teeületuse ohutumaks ka jalakäijatele.

Rekonstrueerimistööd on kavandatud aastatele 2019-2020 ning on jagatud kahte etappi. Sel aastal rekonstrueeritakse Akadeemia ja Vaksali tänava vaheline lõik, 2020. aasta Ülikooli ja Akadeemia tänava vaheline lõik ja Uueturu tänav.

Rekonstrueeritava Vanemuise tänava lõigu kogupikkus on ligikaudu 1,15 kilomeetrit.

Kogu Vanemuise tänaval kehtestatakse rekonstrueerimise järgselt sõidukiiruseks 30 km/h ning Pepleri–Ülikooli vahelisel lõigul muudetakse tänav ühesuunaliseks, Pepleri ja Vaksali tänava vahelisel lõigul jääb liiklus kahesuunaliseks.

Vanemuise tänava rekonstrueerimisprojekti koostas OÜ Tinter-Projekt.

Tehnovõrkude ehitusega alustatakse aprillis ning tee-ehitustöödega juunikuus.