Liiklusinfo

Aleksandri tänava Soola ja Aida tänava vahelises lõigus algab sademeveetorustiku ehitus ja tänav on kuni 3. septembrini lõiguti liikluseks suletud.

Tänava sulgemised toimuvad 80-meetriste lõikudena. Töid alustatakse Aida tänava poolt.


Seoses sademeveetorustiku ehitusega suletakse alates tänasest kuni 5. augustini Ropka tänav Tähe ja Ropka tn 15a vahelises lõigus.

Kohalikele elanikele on juurdepääs oma kinnistutele tagatud.


Teisipäeval, 2. juulil suletakse Ülikooli tänav (lõigus Poe - Ülikooli 14) seoses rekonstrueerimistöödega, mis kestavad kuni juuli lõpuni.

Ülikooli tänava remont toob endaga kaasa mitmeid olulisi liikluskorraldusmuudatusi.

Rekonstrueerimistööde käigus hakatakse paigaldama tänavakive.

Kõnnitee jääb jalakäijatele liikumiseks vabaks. Sõidutee on liikluseks täielikult suletud.

Vabaduse puiestee sulgemiste korral (nt suurürituste ajal) saab Poe tänavast välja Ülikooli tänava kaudu (Vanemuise tn suunas). Teenindavale transpordile tagatakse kaubalaadimiseks kohad Lydia hotelli juures.

Lossi tänav muudetakse ajutiselt kahesuunaliseks ja parkimine ning peatumine selles lõigus keelatakse ära.

Rekonstrueerimistööde teine etapp Ülikooli tänaval (lõigus Poe tänav - Vallikraavi) on kavandatud juuli lõpust kuni augusti lõpuni. Selle kohta teavitatakse täiendavalt.

Tänava sulgeja AS Yit Eesti peab tagama suletaval alal jäätmehoolduse toimimise.  Sulgemisotsusest  teavitatakse jäätmeveo teenuse osutajat ning lepitakse kokku  jäätmeveokite juurdepääsuvõimalused tänava sulgemisperioodil.


Seoses sademeveetorustiku ehituse ja tänava rekonstrueerimisega on suletud liikluseks Pallase puiestee Lammi tee ja N. Triigi tänava vaheline lõik.

Tänav jääb suletuks kuni 19. augustini.
Kohalikele võimaldatakse kodudele juurdepääs.

Linna poolt tulevad bussid sõidavad marsruudil Lammi tee - Pallase pst (otse)  - N. Triigi - Kasesalu tee.
Linna suunas liikuvad bussid sõidavad Kasesalu tee - Pallase pst (vasakule) - Lammi tee.

Senised Pallase puiestee peatused suletakse ja ajutised peatused paigaldatakse Pallase pst (A. Starkopfi - Pallase pst ristmiku lähistel).
N. Triigi linna siseneva suuna peatus nihutatakse N. Triigi - Pallase pst ristmiku juurde.