Tasuta sõidu õigus töö- ja karjäärimessi külastajatele

Linnavalitsus annab tasuta sõidu õiguse Tartumaa töö- ja karjäärimessi külastajatele linnaliini nr 27 bussides. Mess toimub 23. aprillil Eesti Rahva Muuseumis.
Messi eesmärk on viia kokku Tartumaa tööotsijad ja tööandjad, tutvustada Eesti Töötukassa võimalusi, jagada informatsiooni mujal Euroopas töötamise kohta ja toetada inimesi karjäärivalikutel. Messi ajal toimuvad tööturgu ja isiklikku arengut puudutavad ettekanded ning arutelud. Messile on oodatud üle 80 eksponendi ja üle 2500 külastaja.